جستجو
Filters

قوانین و روش های پرداخت

 پرداخت آنلاین                                                                                                                           

برای پرداخت از روش پرداخت اینترنتی، به اطلاعات زیر از کارت عابر بانک خود نیاز دارید.

-         شماره 16 رقمی کارت

-         تاریخ انقضا: (تاریخ انقضا روی کارت عابر بانک )

-         شماره cvv روی کارت: ( شماره ای چهار یا سه رقمی روی کارت عابر بانک که در حین خرید اینترنتی به آن نیاز دارید. )

-         رمز دوم یا رمز اینترنتی: (رمز دوم کارت عابر بانک خود که از طریق دستگاه های خود پرداز فعال کرده اید را در طی مراحل ثبت واریز نیاز دارید.فراموش نکنید رمز دوم با رمز اصلی کارت تفاوت دارد.)

               

 

گروه بندی محصولات
بر اساس سازنده