جستجو
Filters

شرایط باز پرداخت وجه و برگشت کالا

                                   

شرایط باز پرداخت وجه و برگشت کالا

در صورتی که مبلغی را جهت فاکتوری پرداخت نموده باشید تا قبل از ارسال کالا ، درخواست کتبی خود را جهت انصراف از خرید کالا در سایت ثبت نمایید تا فاکتور شما ابطال و مبلغ واریزی مرجوع گردد

در صورت ارسال کالا در موارد زیر کالا قابل برگشت میباشد :

1-      در صورت هر گونه اشتباه در ارسال کالای درخواستی از سوی ویستورتک .

-          در صورتی که تشخیص اشتباه نیازی به باز نمودن بسته بندی اصلی کالا نباشد ، باید بدون مخدوش نمودن بسته بندی اصلی کالا مراتب را گزارش داده و کالا مرجوع گردد .

-          در صورتی که تشخیص اشتباه نیاز به باز نمودن بسته بندی اصلی و روشن نمودن دستگاه باشد باید حداکثر 24 ساعت پس از تحویل کالا مراتب را گزارش و کالا مرجوع گردد.

2-      در صورت بروز خرابی در کالای ارسال شده تا قبل از پایان هفت روز از زمان تحویل آن باید مراتب به بخش پشتیبانی ویستورتک گزارش شده و در صورت تشخیص کالا مرجوع گردد.

-          لازم بذکر است در صورتی که خرابی دستگاه به تشخیص کارشناسان فنی ویستورتک ناشی از عدم استفاده صحیح مشتری باشد کالا فاقد شرایط برگشت کالا میباشد .

با احراز شرایط فوق و تشخیص صحت برگشت کالا در مدت زمان هفت روز پس از تحویل، کالای درخواستی یا تعویض و یا مبلغ پرداختی ظرف 24 ساعت به حساب خریدار مسترد میگردد .

 

قوانین و روشهای ارسال

 

 

 

گروه بندی محصولات
بر اساس سازنده